Solar Fotovoltaik (PV) Kablo Setleri Üretimi ve İhracatı Projesi

Müşteri: Wagner Kablo, www.wagner.com.tr

Proje numarası: TR61/12/ARGEİ/0014

Süre: Haziran 2013 - Ocak 2014

Konu: Genel amaçlar; TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde üretilen mal ve hizmet gruplarının katma  değerlerinin artırılması yoluyla bölgede faaliyet gösteren işletmelerin rekabetçiliklerinin geliştirilmesi, TR61 Düzey 2 Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası tanınırlığının sağlanması. Özel amaçlar; - Yenilenebilir enerji sektörünün önemli bir ayağı olan solar PV fotovoltaik enerjide, güneş

panellerinin bağlantısında kullanılan solar tip kabloların; kesim, formasyon, presleme,

kaynak yapımı, terminal takılması gibi işlemlerden geçerek kullanılabilir hale gelmesini

sağlayacak sistemi firmamızda kurmak, - TR61 bölgesinde faaliyet gösteren ve son kullanıma hazır solar tip kablo setleri üretimi ve ihracatı yapabilen ilk firma olmak, - Yeni ürünün kalite ve standartlara uygunluğunu kontrol edebilmek için fabrikanın laboratuar kısmına test cihazları alınması, - Görünürlük çalışmalarımızla ulusal ve uluslararası tanınırlığımızın artırılması, artan

kapasitemiz ve tanınırlığımız sayesinde iç ve dış pazar satış hacmimizin artırılması, - Proje ile işgücü istihdamının artırılması, mevcut personel kapasitemizin gelişmesi. TRIADA projenin tasarlanmasını üstlenmiştir.

Toplam Bütçe: 

Fon: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Bütçe: 334.809,9 TL (hibe) 669.619,8 TL (toplam bütçe)

AGROBANK Yeni Nesil Bitki Besleme ve Bitki Direnci Artırıcı Ürünlerin İşlenmesi ve İhracatı Projesi

Müşteri: Agrobank Tarım Ltd. Şti., www.agrobank.com.tr

Proje Numarası: TR61/11/TARIM/KOBİ/01-46

Süre: Mayıs - Aralık 2012

Konu: Genel Amaç(lar): TR61 Düzey 2 Bölgesi'nde yeni nesil bitki besleme ve bitki direnci artırıcı ürünlerde yerli üretimin teşvik edilmesi; bu ürünlerin AB standartlarında depolanması,  sertifikasyonu, tasniflenmesi ve paketlenmesi ile katma değerlerinin yükseltilmesi; böylece rekabet edebilirliklerinin artırılması; ihracatının başlaması ve bu süreçte üniversitelerin bilgi birikiminden yararlanarak üniversite ve sanayi bütünleşmesinin sağlanmasıdır. Özel Amaçlar: 1. İlgili makine-ekipman hattı kurulup üretici lisansı alınarak, üretim, işleme, dolum, paketleme ve depolama yapılması; 2. Avrupa'dan üretim konusunda know-how transferi ile bu çalışmanın AB standartlarında yapılması; 3. Şu ana kadar yalnızca ithalatını yaptığımız yeni nesil bitki besleme ve bitki direnci artırma ürünlerinin Türkiye’de ilk defa firmamızda mamul dolum, üretim ve işlenmesine başlanması; 4. Doz denemeleri için kimya laboratuvarı ve AR-GE serası kurulup AR-GE’nin desteklenmesi; 5. Detaylı analizlerde Akdeniz ve Ege Üni. Bitki Besleme ve Koruma Böl. ile çalışılması, üniversite-özel sektör bilgi paylaşımı ve işbirliğinin artırılması; 6. Yeni işgücü istihdamı ile personel kapasitemizin artırılması, know-how eğitimleri ile mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi; 7. Fuarlara katılım, Ortadoğu İhracat Ziyaretleri ve çiftçi bilgilendirme sohbetleriyle iç pazarımızın geliştirilmesi; ihracat lisansının alınması; firmamızda ilk defa ihracata başlanması; 8. Görünürlük faaliyetlerimizle yurtiçi ve yurtdışı tanınırlığımızın artırılması; 9. Yeni nesil bitki besleme ve bitki direnci artırma ürünlerinde yerli üretiminin teşviği; 10. Üretici ve çiftçilerin izlenebilir tarımda ve

kontrollü yetiştiricilikte kullanılan bu ürünlere yönelik farkındalığının artırılması. TRIADA projenin tasarlanmasını üstlenmiştir.

Fon: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Bütçe: 298.134,27 TL (hibe), 596.268,54 TL (toplam bütçe)

Hasel Tarım İşletme Kapasitesinin Artırımı Projesi

Müşteri: Hasel Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. www.hasel-tarim.com.tr

Proje Numarası: TR61/10/KOBİ/01-151

Süre: Eylül 2011 – Eylül 2012

Konu: Proje ile Hasel Tarım Ürünleri Ltd. Şti. tescilli markası "Eastern Seed" ile gerek iç gerekse dış pazarda giderek artan taleplere cevap verebilmek amacıyla işletme kapasitesinin artırılması ve bir AR&GE birimi kurulması hedeflenmektedir. TRIADA, projenin hazırlanmasını üstlenmiştir.

Fon: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı

Bütçe: 237.921,20 TL (hibe), 475.842,40 TL (toplam bütçe)