Antalya Valiliği, Sivil Toplum Diyaloğu (CSD) Eğitimi
    - Başvuru ve değerlendirme süreci nasıl işliyor?
    - Hibe başvuru rehberi nasıl okunmalı?
    - Başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler
    - Doğru ortağa ve paydaşlara ulaşma yöntemleri
    - Mantıksal Çerçeve yaklaşımı
    - Doğru ve etkin bütçe oluşturma yöntemleri

Antalya Rotary Kulübü Eğitimi
    - Avrupa Birliği – Türkiye ilişkilerine genel bakış
    - Avrupa Birliği – Türkiye mali işbirliği 
    - Avrupa Birliği ve diğer fon kaynaklarına erişim ve mevcut hibeler

Antalya İl Özel İdaresi Eğitimi
    - Avrupa Birliği – Türkiye ilişkilerine genel bakış
    - Avrupa Birliği – Türkiye mali işbirliği ve mevcut hibeler

Akdeniz Belediyeler Birliği, Belediyelere Yönelik AB Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi
    - Avrupa Birliği proje döngüsü yönetimi
    - Uluslar arası hibe ve fonlar
    - Proje nedir? SMART ve KEFE (SWOT) ile proje fikri geliştirme
    - Yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik
    - Raporlama
    - İletişim ağı oluşturma, uluslararası ortak bulma
    - Görünürlük

Akdeniz Belediyeler Birliği, Uluslararası Kontak Kurma Semineri
    - Doğru ve etkin bütçe oluşturma yöntemleri
    - İletişim ağı oluşturma, uluslararası ortak bulma
    - Görünürlük

Antalya Valiliği, İç Göç Çalıştayı
    - Başvuru ve değerlendirme süreci nasıl işliyor?
    - Sorundan çözüme ulaşma; projede sorun ve hedef analizi oluşturma
    - Mantıksal Çerçeve yaklaşımı
    - Doğru ve etkin bütçe oluşturma yöntemleri