INTOUR

ECEAT (Avrupa Ekolojik ve Agro Turizm Merkezi)

Proje Numarası: ECO/09/256189

Süre: Kasım 2010 – Kasım 2013

Konu: INTOUR projesinin ana hedefi, Avrupa çapında uygulanmakta olan ve turizmin sürdürülebilirliğinde önemli rol oynayan çeşitli strateji ve araçların, turizm tedarik zincirlerinde benimsenmesinin ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Böylece Avrupa çapında bu alanda sertifikalandırılmış otel sayısı artacak, sektörün rekabet gücü ve sürdürülebilirliği gelişecek, yenilikçi yaklaşımlar desteklenecek, bu alanda Avrupa çapında bir strateji oluşturulacaktır. Bu kapsamda, Türkiye, İtalya ve Avusturya olmak üzere 3 farklı ülkeden birer yerel destinasyon belirlenmiş olup, Türkiye adına Alanya seçilmiştir. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülecek olan Alanya pilot uygulaması kapsamında, çeşitli bilgilendirme toplantıları ve çalıştaylar düzenlenerek Avrupa çapında bir sürdürülebilirlik etiketi uygulaması olan Travelife tanıtılacaktır.

Fon: AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı, Eko-inovasyon Hibe Programı

Bütçe: 800.000 € (hibe), 1.600.000 € (toplam bütçe)

Hollanda Sürdürülebilir Ticaret Girişimi

Hollanda Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri Birliği (ANVR)

Proje Numarası: G/D

Ne zaman: Eylül 2010 – Kasım 2013

Konu: Avrupa çapında sürdürülebilir turizm konusunda ortak bir strateji belirlenmesi ve kilit paydaşların biraraya gelerek uzun vadeli bir işbirliği gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan Hollanda Sürdürülebilir Ticaret Girişimi (IDH) kapsamında Avrupa çapında etkin bir etikenlendirme sistemi olan Travelife Sürdürülebilirlik Sistemi'nin tanıtımı ve yerelde uygulanmasının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, Kasım ayı içerisinde “Sürdürülebilirlik prensipleri neden ve nasıl uygulanabilir?” konusunda bir dizi bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantılar ile, turizmin sürdürülebilirliği konusundaki dar boğazların ele alınması ve bu dar boğazları aşma konusunda gelecek dönemde yapılabilecek projeler için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin biraraya gelmesi ve ortak stratejiler geliştirmesi amaçlanmaktadır. Proje, Hollanda Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri Birliği (ANVR) öncülüğünde ve İngiltere Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri Birliği (ABTA-FTO) İngiltere Seyahat Vakfı (The Travel Foundation -UK) işbirliğinde yürütülmekte olup, projenin Türkiye ayağının organizasyonu TRIADA tarafından yapılmaktadır.

Fon: Hollanda Devleti

Bütçe: 725.000 €

Hollanda Turizm ve Konaklama Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Antalya ile Değişim Programı

Kenwerk, www.kenwerk.nl

Proje Numarası: WPT/proj/2010/10012

25 Eylül - 8 Ekim 2011

Konu: Hollanda Hükümeti tarafından fonlanmakta olan 'Wereldproeftuinen' programı kapsamında Hollanda'nın en büyük 3 mesleki eğitim merkezinden 6 öğrenci ve 3 öğretmen 25 Eylül - 8 Ekim 2011 tarihleri arasında Antalya'ya gelmesi, bu ziyaret süresince staj ve çalışma amaçlı yerleştirmelerin gerek nitelik gerekse nicelik bakımından geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program ayrıca ileride Türkiye'de çalışmak isteyebilecek öğrenciler için bir oryantasyon programı düzenlenmesi ve Türkiye'de bu konuda birlikte çalışılan okulla ileriki dönemde hazırlanabilecek bir Leonardo da Vinci projesi için işbirliği kurulmasını amaçlamaktadır. TRIADA, programın içerik ve organizasyon bakımından koordinasyonundan sorumludur.

Fon: Hollanda Hükümeti, Wereldproeftuinen

Bütçe: 24.000 €

Hollanda - Türkiye Atlı Polis Projesi

Müşteri: Antalya Emniyet Müdürlüğü, www.antalya.pol.tr

Proje Numarası: MAT08/TR/8/12

Mart 2009 - Mart 2010

Konu: Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından MatraFlex programı kapsamında fonlanan ve 2009 yılı Mart ayında başlayan projenin amacı Türk Atlı Polislerinin bir yıl boyunca düzenli aralıklarla polis biniciliği eğitimleri alarak toplumsal olayların önlenmesinde ve toplum huzurunun sağlanmasında etkili bir birim haline gelmedir. Proje aynı zamanda Emniyet Teşkilatının yeni bir biriminin halka tanıtılmasını ve güçlendirilmesi, polisin halkla daha iyi kaynaşması, tüm Türkiye’den gençler için atlı spor olanaklarının yaratılması ve Atlı Polis memurları ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında eğitim alan kursiyerlerden 7 kişi, “Eğitmenlerin Eğitimi” Programı’na katılarak Hollanda’ya gitme şansı elde etmiş, 1 hafta boyunca Hollanda Atlı Polisinin tesislerindeki çalışmalara katılmıştır.

Fon: Hollanda Dış İşleri Bakanlığı, MATRAflex

Bütçe: 92.000 €

Seracılık Firma Eşleştirme Programı

Lahey Ticaret Odası, www.kvk.nl & Hollanda Kraliyet Ankara Büyükelçiliği, www.nlankagr.com

Proje Numarası: CPA81A

Şubat - Aralık 2008

Konu: Hollanda Hükümeti Türkiye Ekonomik Misyonu çerçevesinde gerçekleştirilen "Seracılık Firma Eşleştirme Programı" programının Türkiye ayağı yürütülmüş, bu kapsamda 23 Hollandalı firma için 150 eşleştirme gerçekleştirilmiştir.

Fon: Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ABN AMRO Bankası

Akdeniz İş Görüşmeleri, www.mbp2008.com 

Turset Travel

Konu: 10 farklı sektörden 700 yerli firma ile 300 uluslararası firmanın biraraya getirildiği Akdeniz İş Görüşmeleri eşleştirme programının uluslararası ayağı yürütülmüştür.

Fonlar: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, DEİK, TİKA, özel sektör