Odanın Ufkunu Aç, Üyenin Ufkunu Aç

Müşteri: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, www.altso.org.tr

Proje Numarası: CFCU/TR0135.03/02

Süre: 4 Aralık 2012 - 4 Mart 2014

Konu: Projenin genel amacı Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki ticaret odaları ve borsalar arasında uzun vadeli ortaklıklar kurmaktır. Bu ortaklıkların karşılıklı anlayışı güçlendirmesi, bilgi ve uzmanlığa ilişkin iş uygulamalarının alışverişini teşvik etmesi, Türkiye'nin AB'ye gelecekteki üyeliğine ilişkin fırsatlar ve zorluklara karşı tarafların bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Projenin özel amaçları ise:

  • AB Ticari Müktesebatının benimsenmesi amacıyla düzenlenmiş olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yeni yasal değişikliklerin incelenip benimseneceği bir Ticaret Portalı kurulması,
  • Şirketlerin web üzerindeki oluşumlarının teşvik edilmesi,
  • Kümelenmeyi desteklemek,
  • Türk ve Avrupalı şirketler arasında online firma eşleştirmelerini mümkün kılmak,    
  • yeni ticari ve yatırım fırsatlarının teşvik edilmesi ve  
  • KOBİ gelişimlerinin desteklenmesi;   
  • sistemin geliştirilmesi için Avrupalı ortaklarla know-how deneyimlerinin paylaşılması;        
  • Proje katılımcılarının hizmet kapasitesinin artırılması;           
  • etkin bir uluslararası ağ kurulması için kurulacak sistem üzerinden her iki tarafın bilgi ve deneyimlerinden faydalanılması;           
  •  Türkiye ve AB arasındaki iş dünyası entegrasyonunun desteklenmesi amacıyla proje katılımcılarının ve üyelerinin uluslararasılaşmalarının teşvik edilmesidir.

Proje ALTSO ve TRIADA işbirliği ile tasarlanmış ve uluslararası ortaklar bulunmuştur.

Toplam Bütçe: 171.371,20 €

Fon: AB, 149.092,94 € 

ALTSO Voc-Test Merkezi: İş'te Standart, İşte Kalite

Müşteri: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası www.altso.org.tr

Proje Numarası: TR0702.13-03/87

Süre: Mart 2011 – Ocak 2013

Konu: Projenin hedefi, İş piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilen sınav ve belgelendirme sistemleri kurulmasına katkı sağlamak; iş gücü piyasasının arz-talep uyumu kapsamında uzmanlaşmayı artırmak; kişisel ve mesleki gelişimi teşvik ederek sektör kalitesinin gelişmesini sağlamak; ulusal mesleki standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayarak bu standartlarla uyumlu öğrenme çıktıları oluşturulmasını desteklemek; Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS)’ni güçlendirerek Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)’ne uyumu teşvik etmektir. Proje sayesinde ALTSO bünyesinde bir “VOC-Test Merkezi” kurulacak, TÜRKAK “Personel Belgelendirme Akreditasyonu” ve MYK “sınav ve belgelendirme kuruluşu” yetkilendirmesi alınacak, turizm-konaklama alt sektöründe, henüz meslek standardı bulunmayan “Kat Sorumlusu” (seviye 6), “Ön Büro Yöneticisi” (seviye 6) ve “Çamaşırhane Görevlisi” (seviye 2) alanlarında 3 meslek standardı taslağı hazırlanacak ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’ne yerleştirilmeleri için çalışılacak; ulusal yeterlilikleri yayınlanacak “Kat Hizmetleri Sorumlusu” (seviye 4), “Kat Sorumlusu” (seviye 3) ve “Ön Büro Görevlisi” (seviye 4) için sınav ve değerlendirme materyalleri hazırlanarak 90 kişiye sınav yapılacak ve belgeleri verilecek; böylece bölge için turizm alanında ilk defa yetkilendirilmiş bir merkez olunacaktır. Bu sayede ALTSO, meslek standartlarının geliştirilmesi, uygulanması ve Ulusal Yeterlilik Sistemi konusunda farkındalık yaratılmasında bölgede lider bir kurum olacaktır.

Bütçe: 280.650 €

Fon: MFİB, AB Voc-Test Merkezleri Hibe Programı

Avrupa-Türkiye Muz Bağlantısı

Müşteri: Alanya Muz Üreticileri Birliği, www.muzbir.org

Proje Numarası: TR0703.01-02-246

Süre: 2011 – 2012

Fund: EU Civil Society Dialogue-II, Agriculture & Fisheries Grant Scheme, 102.312 €

Konu: Proje, Alanya’da muz sektöründe çalışan 30 üretici ve 6 işletmenin yer alacağı bir eğitim programı vasıtasıyla, bölgenin yerel muzunun raf ömrünün uzatılması ve pazarda rekabet edebilirliklerinin artırılmasını hedeflemektedir. İyi Tarım Uygulamaları ve ISO 22.000 standartlarıyla uyumlu eğitimler sonunda katılımcılar sertifikalandırılacak ve uluslararası GlobalGAP standartlarına uyumun temeli oluşturulacaktır. Proje kapsamında ayrıca Avrupa pazarının lider üreticilerinden olan Kanarya Adaları’nda da bir heyet ziyareti düzenlenerek, iyi uygulama örnekleri transfer edilecektir.

Fon: AB Sivil Toplum Diyaloğu, Tarım & Balıkçılık Fonu. 

Bütçe: 113.680 €

Kuklalarımla Eğleniyorum, Öğretmenlerimle Öğreniyorum

Müşteri: Pozantı Belediyesi, www.pozanti.bel.tr

Proje Numarası: TR0801.06-03/279

Süre: Ekim 2010 - Ekim 2011

Konu: Proje ile Adana’nın Pozantı ilçesinde 36-60 ay yaş grubundaki çocuklara yönelik bir okul öncesi eğitim merkezi kurulması; bu merkezde kukla metoduyla yaygın ve örgün eğitimin bir arada uygulanması; pilot grup olarak 45 çocuğun eğitime başlaması; ailelerinin çocuk gelişimi hakkındaki farkındalıklarının artırılması; çevre köylerde ve açılacak merkezde okul öncesi eğitim veren öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimleri alması ve oluşturulacak bir Mobil Kukla Aracı ile çevre köy ve ilçelerde bu alana yönelik bilgilendirmeler ve yerinde ücretsiz uzman desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

Fon: AB Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı

Bütçe: 82.507 €

Basın Gözünden AB & Türkiye

Müşteri: Antalya Gazeteciler Cemiyeti, www.agc.org.tr

Süre: Aralık 2010 - Nisan 2011

Konu: Projenin ana hedefi, AB ve Türkiye'de faaliyet göstermekte olan iki etkin medya meslek örgütü vasıtasıyla, iki tarafın medyası gözüyle AB-Türkiye ilişkilerinin değerlendirilmesi, objektif bir şekilde tartışılması, AB Üye Ülkeleri ile Türkiye’deki sivil toplumlar arası deneyim paylaşımı ve iletişimin güçlendirilmesi, bu sayede sürdürülebilir bir iletişim ağı ve işbirliğinin kurulması, yeni projelere zemin hazırlaması, bu kapsamda başarılı bir iletişim gerçekleştirerek profesyonel bağlantılar kurulması, kamuoyunun konuya ilişkin daha doğru bilgilendirilebilmesi için öncelikle önemli bir güç olan medya sektörü mensuplarının sağlıklı bilgilenmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda bir strateji toplantısı, bir panel ve AB ve Türkiye basınında son 50 yılda yer alan haberlerin bulunduğu bir sergi düzenlenmiştir. Proje ortakları Nürnberg Basın Kulübü ve Antalya AB Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği'dir. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), ilgili haber arşivi ve sergi panolarıyla projeye destek olmuştur.

Fonlar: AB Sivil Toplum Diyaloğu-II, Mikro Hibe Fonu

Bütçe: 4.962,00 €.

STK'lar ile İş Dünyası Arasındaki İletişim Ağının Geliştirilmesi

Müşteri: Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Antalya Şubesi

Proje Numarası: TR0703.01-03\42

Süre: 2010

Konu: Eylül 2010'da başlayacak proje, Türkiye'de ve AB ülkelerindeki Networking yöntemlerini paylaşarak, STK'lar ile iş dünyasındaki şirketler ve temsilcileri arasındaki iletişim ağının geliştirilmesi, ortak çalışmaların artırılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda panel, STK Sunumlar, mini anket çalışması, networking eğitimi, uygulamalı networking aktivitesi gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecektir. Proje ortakları JCI-Portekiz ve Antalya AB Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği'dir.

Fonlar: AB Sivil Toplum Diyaloğu-II, Mikro Hibe Fonu

Bütçe: 4.984,00 €.

Antalya Basın Akademisi

Müşteri: Antalya Gazeteciler Cemiyeti, www.agc.org.tr 

Proje Numarası: TR0604.01-02/023

Süre: Temmuz 2008 - Kasım 2009

Konu: Avrupa Birliği hibe programlarından meslek örgütlerine yönelik açılan hibe çağrısına “Antalya Basın Akademisi” başlıklı proje ile başvurulmuştur. Proje kapsamında Batı Akdeniz bölgesinde görev yapan 120 gazetecinin mesleki gelişimlerine yönelik toplam 38’er saatlik eğitim alması ve hem ulusal, hem de uluslar arası düzeyde sürdürülebilir bir iletişim ağı kurulmasına yönelik bir Bilgi ve Danışma Merkezi kurulması sağlanmaktadır. Projenin kabulü üzerine 17 ay süreyle projenin yürütülmesi üstlenilmiştir.

Fonlar: Avrupa Birliği, AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu'nun Geliştirilmesi Hibe Programı

Bütçe: 156.000 €.

Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Engelli Olmak

Müşteri: Antalya Gönüllüleri Derneği

Proje Numarası: TR0703.01-03\47

Süre: 2010

Konu: Eylül 2010'da başlayacak proje, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de faaliyet gösteren ve engellilere hizmet veren STK'ların faaliyetleri, etkileri ve başarı oranları hakkında deneyim paylaşımı ve yerli ve yabancı STK'lar arası iletişimin artması ile engellilerin örgütlenmelerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda bir adet konferans ve engelli STK'ları fuarı gerçekleştirilecektir. Proje ortakları Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi ve Avrupa Türk Engelliler Derneği'dir.

Fonlar: AB Sivil Toplum Diyaloğu-II, Mikro Hibe Fonu,

Bütçe: 4.961,00 €

Minik Fideler Büyük Engeller Aşar

Müşteri: Akdeniz Üniversitesi, www.akdeniz.edu.tr & Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği, www.ossep.com

Süre: 2007 - 2008

Proje Numarası: R0501.02-02-086

Konu: Avrupa Birliği hibe programlarından sivil toplum kuruluşlarına yönelik açılan hibe çağrısına “Minik Fideler Büyük Engeller Aşar” başlıklı proje yazılmış ve kabulünün ardından danışmanlığı yürütülmüştür. 12 aylık proje kapsamında zihinsel engelli gençler sera yetiştiriciliğinin yanı sıra beden eğitimi ve spor, drama, müzik ve seramik alanlarında eğitim almışlardır.

Fonlar: Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı

Bütçe: 85.762,00 €.