Turizm Sektöründe Sürdürülebilirlik Eğitimleri ve Değerlendirmeleri "SUSTOUR"

Müşteri: TRIADA, www.triadaconsultancy.eu

Proje Numarası: 2013-1-TR1-LEO05-47591

Süre: 06/12/2013 – 05/12/2015

Konu: Bu proje turizm sektörünün çevresel, sosyal ve ekonomik güvenliği için seyahat firmalarına yönelik olarak profesyonel turizmcilerin bilgi ve kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Travelife sisteminin transferini, meslek liseleri ve ortak eğitim programları çerçevesinde sağlayacaktır.

Projemiz;

• Mevcut kurumsal sosyal sorumluluk eğitim materyallerinin ve destekleme araçlarının genişletilmesi ve bunların öğrenciler ve turizmciler tarafından daha etkin bir şekilde öğrenilebilmesi için Türkiye’nin sistemine adapte edilmesini;

• Kurumsal sosyal sorumluluk kalite standartlarının seyahat Acentaları ve oteller için adaptasyonun kolaylaştırılması amacıyla Türk kanun çerçevelerine ve Türkiye’deki mevcut duruma adapte edilmesini;

• Türkiye için faydalı ve yüksek kaliteli eğitim sistemlerinin sağlanabilmesi için, eğitim ve değerlendirme sistemlerinin pilot-test ile geliştirilmesini;

•Kurumsal sosyal sorumluluk eğitim sistemi ve kalite standartlarının yönetilmesi, iyileştirilmesi yürütülmesi ve genişletilmesi için yerel kapasite ve bilincin oluşturulmasını;

•Kurumsal sosyal sorumluluk bilincine bağlı olan ve çalışma çevrelerini de buna yönlendirmeye çalışan seyahat şirketleri ve çalışanlarının ilk grubu olanlara profesyonel eğitim ve değerlendirme oturumları yapılması ve takip desteği verilmesini hedeflemektedir.

TRIADA’nın sürdürülebilir turizm dalında ve ABTA/ ANVR/ ECEAT/ The Travel Foundation/ Travelife, gibi kurumlarla işbirliğinde olduğu uluslararası proje yönetimi ağı mevcuttur. TRIADA bu proje için genel sorumluluğu üstlenecektir ve projenin yürütülmesi görevini ECEAT yapacaktır.

Fon: Hayat Boyu Öğrenme, Leonardo da Vinci, Yenilik Transferi

Bütçe: 392.509€

Okuldan Staja - Bir Sonraki Aşamaya Geçiş, StepBEYOND

Müşteri: Zukunftsbau GmbH, www.zukunftsbau.de

Süre: 2012-2014

Proje Numarası: 2012-1-DE2-LEO04-11731 8

Konu: Bir Leonardo da Vinci Ortaklık projesi olan ve erken okul bıkarmanın önüne geçmeyi ve deneyimlerin ve iyi uygulamaların değişimini hedefleyen projenin 5 farklı ülkeden eğitim kurumları, belediyeler ve diğer ilgili aktörlerden oluşan 11 ortağı bulunmaktadır. Bu bilgi ve deneyimler öğrencilerde okullardan mesleki eğitime geçişleri desteklemek amacıyla kullanılacaktır. TRIADA, projede uluslararası ortak olarak bulunmaktadır ve Antalya’da gerçekleştirilecek proje hareketliliğinden sorumludur.

Fon: Hayatboyu Öğrenme, Leonardo da Vinci Ortaklık

Bütçe: 260.000 €

Avrupa’da Yurtdışı Staj Yerleştirmelerinde Kalite Güvencesi, www.qplacement.eu

Müşteri: AEQUOR, www.aequor.nl

Proje Numarası: 2012-1-NL1-LEO05-08712

Süre: 2012-2014

Konu: Tarımsal alandaki staj ve iş yerleştirmelerinin akreditasyon yolları ve ev sahibi kurumlar tarafından iyileştirilmesini amaçlayan bir Leonardo da Vinci, Yenilik Transferi projesidir. TRIADA 5 farklı ülkeden 8 ortağın arasında uluslararası ortaklar kategorisinde yer almaktadır.

Proje kapsamında stajların yapıldığı ve yönlendirmelerin yapıldığı bir akreditasyon modeli oluşturulacak, geliştirilecektir. TRIADA, yurtduşından stajyer almak isteyen Türk tarım firmaları için bir akreditasyon merkezi olacaktır.

Fon: Hayatboyu Öğrenme, Leonardo da Vinci, Yenilik transferi

Bütçe: 290.440 € (hibe), 390.681 € (toplam bütçe)

EU Move 4 VET Learners, www.evta.net/eumoveportal

KENWERK, www.kenwerk.nl

Proje Numarası: 2012-1-NL1-LEO001-08907

Süre 2012-2014

Konu: 10 farklı ülkeden 11 ortağın bulunduğu bir Leonardo da Vinci hareketlilik projesidir. Proje öğrenciler, staj yerleştirmelerinin yapıldığı firmalar ve mesleki eğitim kurumları için EU-Move sistemin iyileştirilmesini ve firmaların bu konudaki rollerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Böylece bütün uluslararası staj yerleştirmelerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. TRIADA projenin Türkiye ayağının yürütülmesinden sorumludur.

Fon: Hayatboyu öğrenme, Leonardo da Vinci Hareketlilik  

Bütçe: 163.398 €

Mesleki Eğitim Öğrencilerinin AB'deki Staj Programları ile Mesleki Bilgi, Beceri ve Deneyimlerini Geliştirmesi

Müşteri: Döşemealtı Belediyesi www.dosemealti.bel.tr

Proje Numarası: 2011-1-TR1-LEO01-26615

Süre: 2011 - 2012

Konu: Proje, toplam 3 meslek lisesinden, her birinden 15'er öğrenci olmak üzere, toplam 45 öğrencinin, 4 hafta süreyle Almanya ve İtalya'daki çeşitli kurumlarda staj yaparak mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Staj süresi öncesinde öğrenciler kültürel, pedagojik ve dil hazırlığa tabi olacaklardır. Staj süresi boyunca öğrencilere projenin yerel ortakları olan OSB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Döşemealtı Sağlık Meslek Lisesi ve Döşemealtı Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nden toplam 6 öğretmen refakat edecektir. Projenin Uluslararası ortakları Almanya'dan Nürnberg Kliniği ve İtalya'dan da TDM 2000 Derneği'dir.

TRIADA, proje taraflarıyla birlikte projenin hazırlanması, uluslararası ortakların bulunması ve projenin yürütülmesini üstlenmiştir.

Fon: AB Leonardo Da Vinci Programı – Hareketlilik

Bütçe: 106.321 €

DownKids için Ayağa Kalkın! Down Sendromlu Çocukların Ebeveynleri Birarada

Müşteri: Downkids International

Proje Numarası: A5315BE38FBBF45B

Süre: 2011 - 2012

Konu: Hollanda, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'da Down sendromlu çocuklar yararına faaliyet gösteren kurumların ortaklığıyla geliştirilen bu proje, ebeveynlerin, bakıcıların ve ilgili terapistlerin eğitim ve destek gruplarıyla güçlendirilmesini hedeflemektedir. Projeye katılan ülkeler ebeveynlerin eğitimi konusunda farklı aşamalarda oldukları için, bu konuda birbirlerinin ne tür yöntemler izlediklerini öğrenmek onlar için önemli bir deneyim olacaktır.

• Projenin çıkış noktası, ek destek ve uluslararası seminerler ile yerel ve ulusal düzeyde ebeveyn gruplarının geliştirilmesidir.

• Ebeveynler, çocuklarının fizyoterapisti / bakıcısı ile birlikte eğitimlere katılabileceklerdir.

Bu sayede, Temel Motor Becerileri aracıyla, Down sendromlu çocuklarına yaklaşım biçimleri konusunda eğitim alacaklardır. Buna ek olarak, konuşma eğitimi, özel eğitim, duyusal entegrasyon eğitimi ve atlarla eğitim gibi konularda da bilgileneceklerdir.

• Edinilen bilgi ve iyi uygulamalar, yerel ebeveyn gruplarıyla diğer ebeveynlere de aktarılacaktır. Ebeveynler için uluslararası bir uzmanlık merkezi projenin çıktıları arasında yer alacaktır.

• Down sendromlu çocukların ve ebeveynlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik olarak kamuoyunda bir farkındalık kampanyası yürütülecektir.

Fon: AB Hayatboyu Öğrenme Programı, Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları 

Bütçe: 93.000 €

Hollanda – Türkiye Staj Projesi

Müşteri: Hollanda Ulusal Mesleki Eğitim ve İnceleme Kurulu, Hollanda Mesleki eğitim okulları ve Üniversiteleri www.colo.nl & www.ecabo.nl & www.kenwerk.nl

Süre: 2006

Konu: Hollandalı gençlerin Türk firma ve otellerinde staj yapması projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında Hollandalı gençler ve Türkiye ve Antalya’da ki kurumlarla staj süresi ve yapılacak stajlarla ilgili işbirliği sağlanmıştır.

Fonlar: Hollanda Hükümeti, Leonardo da Vinci, ECABO, Firmalar ve İlgili Okullar 

Hollanda Turizm ve Konaklama Öğretmenlerinin Çalışma Ziyareti-Antalya

Müşteri: Kenwerk, www.kenwerk.nl

Proje Numarası: NL/10/llp-LdVVETPRO123072

Süre: 4 - 10 Mart 2012

Konu: Farklı okullardan iki konaklama öğretmeninin gerçekleştirmiş olduğu çalışma ziyareti konaklama öğrencilerine stajlarını farklı yerlerde yapma imkanı sunmak amacıyla yapılmış olup EU Move çerçevesinde TRIADA tarafından organize edilmiştir. Ziyaretin temel amacı profesyonel alanlarda öğrenci değişimi hazırlıklarındaki temel ihtiyaçların  tespit edilmesi idi. 

Ziyaretin diğer amaçları ise:

  • mesleki eğitimde Türkiye ve Hollanda’daki niteliklerin karşılaştırılması
  • konaklama sektöründeki İngilizce eğitimin değerlendirilmesi
  • Türk firmaların Hollandalı öğrenciler için staj dönemlerine ve normal çalışma koşullarına yönelik açık olup olmadıklarının öğrenilmesi
  • Hollandalı öğrencilerin Türkiye’deki firmalarda iş bulabilme koşullarının değerlendirilmesidir.

Fon: Hayat Boyu Öğrenme Programı/ Leonardo da Vinci Hareketlilik

Bütçe: 1.800 €

Dutch Alliance Çalışma Ziyareti

Müşteri: Dutch Alliance, www.dutchalliance.nl

Süre: Mart 2008

Konu: 30 meslek lisesi öğretmeninin düzenlediği çalışma ziyareti organize edilmiştir.

Fonlar: Avrupa Birliği, Leonardo Programı Fonu