Gençler AB'yi ne kadar tanınyor?

Müşteri: Antalya Avrupa Birliği Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği

Proje numarası: TR-51-E61-2013-R2

Süre: 01.08.2013 – 31.07.2014

Konu: Proje, Kopenhag Kriterleri çerçevesinde Avrupa Birliği'nin temel değerlerini tartışmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında gençlerin Avrupa vatandaşlığı konusunda farkındalığını artırmak için çalışmalar yapılıp Avrupa Birliği'nin temel unsurlarını anlamaları için gençlere genç-dostu bir araç geliştirilmiştir. Projede 8 ülkeden 40 genç yer almıştır. TRIADA projenin tasarımını yapmış ve yürütmesinde yer almıştır.

Fon: Avrupa Birliği Gençlik Programı, Eylem 5.1

Bütçe: 49.650 € (hibe), 66.200 € (toplam bütçe)

Go Online!

Müşteri: Genç Liderler Derneği

Proje numarası: TR-43-E129-2013-R2

Süre: 01.08.2013 – 01.04.2014

Konu: Proje, gençlik çalışanları ve gençlik kuruluşları için bir eğitim projesidir. 6 farklı ülkeden (Türkiye, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Estonya, Polonya) gençlik kuruluşlarından 30 kişiyi bir araya getirmiştir. Eğitim, sosyal medyanın günümüz dünyasında en etkili - ve en ucuz - medya kanalı olmasına rağmen gençlik çalışmalarında etkin kullanılamaması nedeniyle tasarlanmıştır. Temel amacı, gençlik çalışanlarının bu alandaki bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmaktır. TRIADA projenin hazırlanmasını üstlenmiştir.

Fund: Avrupa Birliği Gençlik Programı, Eylem 4.3

Bütçe: 24.597 € (bütçe), 29.832 € (hibe)

Çevre için oyna!

Müşteri: Kırmızı Kalem Tiyatro Gençlik Grubu, http://blog.kirmizikalemtiyatro.com

Süre: 01.05.2013 – 01.12.2013

Proje numarası: TR-12-E741-2012-R3

Konu: Türkiye, Almanya ve İtalya'dan 4 tiyatro grubunun gençlerin çevreyle ilgili duyarlılığını artırmak üzere bir araya geldiği proje iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi konulara dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Proje kapsamında 10 haftalık "yeşil atölye"ler uygulanmış ve 4 ülkeden 20 gencin bir araya geldiği bir "yeşil kamp" düzenlenmiştir. 

Fon: Avrupa Birliği Gençlik Programı, Eylem 1.2

Bütçe: 17.950 € (bütçe), 12.870 € (hibe)

Dönüştür, Dünya Genç Kalsın

Müşteri: Antalya Rotary Club, www.antalya-rotary.org.tr

Proje numarası: TR-12-E25-2013-R1

Süre: 01/022013 - 31/08/2013

Konu: Projenin Genel Amacı: Kepez ilçesinde, Kepez Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerinden 15-30 yaş arası gönüllü gençlerin ve buna ek olarak velilerinin de çevre bilincinin geliştirilmesi; böylece okul, işyerleri ve evlerde tasarruf sağlanıp ekonomik kazanç elde edilmesi; çevre kirliliğinin azaltılarak bulundukları yerin ve şehrimizin daha temiz hale getirilmesidir. Atölye çalışmaları, eğitimler, sokak temizliği ve şenlik gibi aktivitelerin yapılacağı projede faaliyetler hem Antlaya hem de Macaristan’da gerçekleşecektir. Uluslararası ortaklı bu projede proje ekibi AB üyesi bir ülkede geri dönüşüm tesislerini ziyaret edecek, yerel yönetimlerle geri dönüşüm politikaları ve çalışmaların etkinliği konusunda toplantılar yapılacak ve proje ekibi edindikleri bilgi ve deneyimi bütün katılımcılarla paylaşacaktır. Projenin yerel ortağı Antalya Rotaract Klübü, olmuştur. TRIADA projenin tasarlanması ve uluslararası ortakların bulunması konusunda görev almıştır.

Fon: Avrupa Birliği Gençlik Programı, Eylem 1.2

Bütçe: 12.184,80 €

Gençler Avrupa İstihdam Stratejisini Tartışıyor

Müşteri: Kepez Belediyesi, www.kepez-bld.gov.tr

Proje numarası: TR-51-E46-2012-R2

Süre: 01.08.2012 – 01.07.2013

Konu: Proje, gençlerin istihdam ve Avrupa vatandaşlığı konusundaki karar alma süreçlerine aktif katılmaları için farkındalıklarının artırılmasını hedeflemiştir. Bu amaca ulaşmak için 7 ülkeden (İtalya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Malta ve Türkiye) 35 gencin bir araya geldiği uluslararası bir seminer düzenlenmiştir, gençler karar alıcılarla bir araya gelmiştir. TRIADA proje kapsamındaki eğitim paketini üstlenmiştir.

Fon: Avrupa Birliği Gençlik Programı, Eylem 5.1

Bütçe: 45.750 € (hibe), 61.000 € (toplam bütçe)

Girişimciliğe İlk Adım

Müşteri: JCI Antalya, www.jciantalya.org

Proje Numarası: TR-12-E123-2012-R1

Sure: Eylül-Aralık 2012

Konu: TRIADA'nın, Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Antalya Şubesi, Ulusal Ajans'ın 1.2 Eylem Programı kapsamında hazırladığı proje, hibe almaya kazanmıştır.

Projenin ana hedefi; Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan 50 gence, girişimcilik, iş planı hazırlama konularında eğitimler verilecektir. “Girişimcilik ve İnovasyon Nedir?” eğitimi, “Girişimci Olmak ve Girişimciliğin Önündeki Engeller Nasıl Aşılır” eğitimi, iş planı hazırlama eğitimi ve atölye çalışmaları, “Stratejik planlama ve iş geliştirme” eğitimi, “Geleceği Tasarlamak” eğitimi, şirket ziyareti olarak Cantek Soğutma şirketinin gezilmesi, En iyi iş planı yarışması, İtalyan ortak Young Effect Association desteği ile MAgenta ziyareti ve “Innovation and entrepreneurship” başlıklı semineri düzenlenecektir.

Fon: Avrupa Birliği Gençlik Programı, Eylem 1.2

Bütçe: 10.300 €

Gençler, BM Binyıl Kalkınma Hedeflerinin İzinde

Müşteri: JCI Turkey, www.jciturkey.cc

Proje Numarası: TR-51-68-2011-R5

Süre: 1 Şubat - Eylül 2012

Konu: TRIADA'nın, Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Türkiye, Ulusal Ajans'ın 5.1. Eylem Programı kapsamında hazırladığı proje, hibe almaya kazanmıştır.

Projenin ana hedefi; JCI Türkiye olarak, farklı şehirlerdeki şubelerin, Birleşmiş Milletler (BM) Binyıl Kalkınma Hedefleri konusunda farkındalıklarını geliştirmek ve projeler üretmelerini sağlamaktır. Proje kapsamında ilk olarak, İstanbul, Bursa, Adana, Ankara, Kayseri, Eskişehir, Sakarya, Muğla, Diyarbakır, Nevşehir, Antalya, İzmir ve Samsun’dan 30 genç katılımcı biraraya gelecek ve bir haftalık çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay kapsamında BM Milenyum Kalkınma Hedefleri Eğitimi, atölye çalışmaları, Avrupa Gençlik Haftası kutlamaları, 19 Mayıs Gençlik Duvarı boyaması, STK ve Gençlik Panayırı gibi bir çok renkli etkinlik düzenlenecektir.

Proje kapsamında ayrıca,  farklı şehirlerde, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri seminerleri düzenlenecektir.

Atölye çalışmaları sonrasında tüm şubeler, kendi şehirlerinde, BM hedefleri ile ilgili bir proje hazırlayacaklardır. Projenin son ayında ise, uygulan projeler bir proje fuarı ile tanıtılacaktır ve projeler fuarda kamuoyu ve medyaya sunulacaktır.

Fon: Avrupa Birliği Gençlik Programı, Eylem 5.1

Bütçe: 48.877,50 € 

Temizle, Yarat, Harekete geç!

Müşteri: Lara Ritim Youth Grup, www.lararitim.com

Proje Numarası: TR-12-791-2011-R5

Süre: 15 Şubat - 15 Haziran 2012

Konu: Projenin adı aslında içeriğini de anlatmaktadır:

* Temizle: Çevreye duyarlı için gençlerin çevre bilincinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bunun için “acı gerçekler” ile ilgili 20 ücretsiz geri dönüşüm ve sanat atölyesi Lara’da organize edilecektir. Katılımcılar, dünyada geri dönüşümde zayıf bir ülke olmayı ve Türkiye’nin ve AB’nin güncel durumunu İtalyan ortağımızın katılımcılarıyla tartışacaklardır.

* Yarat: Katılımcılara kendilerini sanatsal açıdan geliştirmeleri için ilham vererek işlerinde plastik şişe, teneke kutular gibi atık materyallerin dönüştürülmesini sağlamaları hedeflenmektedir. Böylelikle yeni yetenekleri gelişecek ve yaratıcılıkta kendi sanatsal potansiyellerini keşfedeceklerdir.

* Harekete Geç: Bu proje sadece bir başlangıçtır. Gençler, bir proje yaratmanın ve kendi kendilerine harekete geçmenin avantajlarıyla tanışmış olacaklardır. Bunlara ek olarak İtalyan ortağımız “Young Effect Association” ın katılımıyla, katılımcı gençlerin kültürlerarası deneyimi işbirliği motivasyonu ile birlikte gelişecektir..

Fon: Avrupa Birliği Gençlik Programı, Eylem 1.2

Bütçe: 7.370 € (hibe), 9.620 € (toplam bütçe)

Geri Dön Bir Bak

Müşteri: Yaratıcı Deli Kızlar Grubu

Proje Numarası: TR 12-79-2010-R1

Süre: 2010

Konu: TRIADA'nın sosyal sorumluluğu doğrultusunda gönüllü olarak destek verdiği bu proje, küresel bir sorun olan çevre kirliliğine karşı, özellikle gençlerin duyarlılığının artırılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda pet şişeler, meşrubat kutuları gibi atıklar sanat atölyeleri aracılığıyla yaratıcı bebekler, çeşitli süs eşyaları gibi nesnelere dönüştürülmüştür. Ayrıca, söz konusu atöleyelerde eğitim alan öğrencilere, edindikleri bu beceriyle yeni istihdam olanakları yaratılması hedeflenmiştir.

Fonlar: Avrupa Birliği Gençlik Programı, Eylem 1.2

Bütçe: 7.900 €

Geri Dönüşüm Kutunu Kendin Yarat

Müşteri: JCI Antalya

Proje Numarası: TTR0703.01-03\47

Süre: Temmuz - Aralık 2010

Konu: TRIADA'nın sosyal sorumluluğu doğrultusunda gönüllü olarak destek verdiği bu proje, üniversiteli gençlerin kağıt, plastik ve metal atıkların geri dönüşümü hakkında bilgilenmesini, okul ve ev hayatlarında daha tasarruflu yaşamayı öğrenmelerini, atıkların birer çöp değil geri kazanılabilen birer fayda olduğu konusunda farkındalıklarının artmasını ve bu bilinçlenme ile çevrelerini de bilgilendirebilen bireyler haline gelmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda İtalya'dan "Young Effect Association" ile ortaklık kurulmuş olup, birlikte ortak atölyeler düzenlenecektir.

Fonlar: Avrupa Birliği Gençlik Programı, Eylem 1.2

Bütçe: 8.710 €

Yetenek Sizden, Destek Bizden

Müşteri: Antalya Polis Gücü Spor Klübü Derneği

Proje Numarası: TR12-622-2009-R4

Süre: 2009

Konu: Bu proje, Antalya'nın çok göç alan bölgelerinden seçilen, 15-17 yaş arası 32 gencin, farklı ve yenilikçi bir spor dalı olan Çim Hokeyi eğitimi başta olma üzere, spor sağlığı, sağlıklı beslenme, liderlik gibi konularda üç ay süre ile eğitim alması için hazırlanmıştır. Bu eğitimlerle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, bir spor dalında yeteneklerini geliştirmeleri, spor ve sağlık konularında bilinçlenmeleri amaçlanmaktadır.

Fonlar: Avrupa Birliği Gençlik Programı, Eylem 1.2

Bütçe: 17.000 €

Cool2Know

Müşteri: Karya Events & FISHEC International

Proje Numarası: 04-5/124-TUR & TR-511-1-2005-R1

Süre: 2005 - 2007

Konu: Yerel halkla kitle turizmini ortak faaliyetlerde buluşturan Cool2Know ve uluslararası dans projesi olan FISHEC projeleri için uluslararası ortaklar bulunmuştur.

Fonlar: Avrupa Birliği Gençlik Programı, Eylem 1.2 & Hollanda Kraliyet Ankara Büyükelçiliği

Bütçe: Avrupa Birliği, 35.000 € & Hollanda Kraliyet Ankara Büyükelçiliği, 2.500 €