Uluslararası, Ulusal ve Yerel Projelerin Yazımı

Başta Avrupa Birliği Hibe Fonları olmak üzere, Dünya Bankası, Leonardo, MATRA, EVD, Büyükelçilik hibeleri, TÜBITAK Destekleri gibi çeşitli ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik fonlarına yönelik proje yazımı.

Projeler için İlgili Fon Kaynağı Temini

Kurumların mevcut proje fikri veya projelerinin finansmanının sağlanmasına yönelik ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının takibi ve temini.

Firma ve Kurumlar için Proje Yönetimi ve Danışmanlığı

Proje yönetimi; proje ekibin oluşturulması ve eğitilmesi; bütçe yönetimi; mali ve teknik raporlama; dosyalama; proje denetimleri ön hazırlığı desteği; projeyle ilgili görünürlük faaliyetlerinin, demirbaş ve hizmet satınalmalarının standartlara uygun yürütülmesi, proje ortaklarıyla ilişkilerin sürdürülmesi.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Yazımı ve Yönetimi

Kurumların hem sosyal sorumluluğunu yerine getirmesine katkı sağlayacak hem de tanınırlığını artıracak sosyal projelerin geliştirilmesi, işbirliği yapılacak diğer aktörlerin sağlanması, projenin yürütülmesi, proje ekibinin oluşturulması, bütçe yönetimi, projeyle ilgili görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi.

Firma ve Projeler için Ulusal ve Uluslararası Ortak Temini

Kurumların hem sosyal sorumluluğunu yerine getirmesine katkı sağlayacak hem de tanınırlığını artıracak sosyal projelerin geliştirilmesi, işbirliği yapılacak diğer aktörlerin sağlanması, projenin yürütülmesi, proje ekibinin oluşturulması, bütçe yönetimi, projeyle ilgili görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesi.

Eğitimler

Kurumların yöneticileri, çalışanları, üyeleri veya gönüllülerinin ihtiyaçlarına yönelik kişisel ve kurumsal kapasite gelişimi eğitimlerinin düzenlenmesi.

Firma Eşleştirme Programı Organizasyonu

Belli bir sektör veya sektör grubuna yönelik olarak birebir firma eşleştirme programlarının organizasyonu; ilgili fizibilite çalışmasının yapılarak uluslararası ve yerli firmaların bulunması, eşleştirme programının oluşturulması, gerekli bilgilendirmelerin ve program sonrası değerlendirmelerin yapılması.

Nitelikli Yerli ve Yabancı İnsan Kaynağı ve Stajyer Temini

Kurumların ihtiyaçlarına veya projelerine yönelik nitelikli yerli ve yabancı insan kaynağı ve ilgili bölümlerde eğitim almakta olan stajyer temini.

Çalışanlar için Yurtdışında Mesleki Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Staj İmkanı

Kurumların çalışanlarının mesleki kapasitesini artırarak daha nitelikli insan kaynağına sahip olması amacıyla yurtdışında staj imkanı sağlanması, staj yapılacak kurumların temini, ilgili ön oryantasyonun düzenlenmesi, isteğe bağlı olarak çeşitli fon kaynakları temin edilerek bir staj programı oluşturulması.

Sözlü ve Yazılı Çeviri Hizmetleri

Türkçe, Ingilizce, Fransızca, Hollandaca, Italyanca ve Ispanyolca dillerinde sözlü ve yazılı çeviri hizmetleri.